Image 01 Image 01
English

מצגת למשתתפי קורס מנהלי בתי ספר – יישומים של פסיכולוגיה חיובית במערכת החינוך

להלן מצגת ההרצאה להורדה: מפגש קורס מנהלי בתי ספר פסיכולוגיה חיובית – אורן קפלן

קישור למאמרים נוספים בפסיכולוגיה חיובית