Image 01 Image 01
English

תשובה: האם כדאי לפנות לייעוץ? בחן את עצמך – שאלון סימפטומים לדיכאון 1

על פי האיגוד הלאומי לבריאות הנפש בארה"ב, 5 תשובות חיוביות או יותר בשאלון האמור מצביעות על אפשרות לדיכאון קליני ומצביעים על צורך לפנייה לאבחון מקצועי.

השאלון אינו מהווה תחליף לביקור אצל מומחה לבריאות הנפש ואין לקבל החלטות על קבלת טיפול על פיו באופן בלעדי. רק מומחה יכול לאבחן דיכאון.

 

האם כדאי לפנות לייעוץ? בחן את עצמך – שאלון סימפטומים לדיכאון 1

על פי האיגוד הלאומי לבריאות הנפש בארה"ב: האם מדובר בדיכאון קליני?

בחזרה למאמר על דיכאון