Image 01 Image 01
English

האם כדאי לפנות לייעוץ? בחן את עצמך – שאלון סימפטומים לדיכאון 2

בחזרה לראש המאמר על דיכאון

על פי ODST  (סולם למדידת דיכאון)
רשום על נייר את מספר תשובות א', ב', ג', ד', ה' שצברת.
אין צורך לרשום את מספר השאלה, רק את מספר הפעמים שצברת א', ב', ג' ד' או ה'.

 האם במשך 4 שבועות ומעלה –
1.      אתה מרגיש עצוב, לא שמח או "על הפנים"?
א.                              אף פעם
ב.                              לעתים נדירות
ג.                               לפעמים
ד.                              לעתים קרובות
ה.                             מרבית הזמן אבחון, דיכאון, טיפול, סימפטומים, ש

2.      האם אתה עייף, נטול אנרגיה וקשה לך להתרכז?
א.                              אף פעם
ב.                              לעתים נדירות
ג.                               לפעמים
ד.                              לעתים קרובות
ה.                             מרבית הזמן

3.      האם אתה חש חוסר מנוחה ועצבנות?
א.                               אף פעם
ב.                              לעתים נדירות
ג.                               לפעמים
ד.                              לעתים קרובות
ה.                             מרבית הזמן

4.      האם קשה לך לישון ואתה אוכל יותר מדי או פחות מדי?
א.                               אף פעם
ב.                              לעתים נדירות
ג.                               לפעמים
ד.                              לעתים קרובות
ה.                             מרבית הזמן

5.      האם אינך נהנה עוד מפעילויות שבעבר הסבו לך הנאה?
א.                              אף פעם
ב.                              לעתים נדירות
ג.                               לפעמים
ד.                              לעתים קרובות
ה.                             מרבית הזמן

6.      האם איבדת עניין במין או שאתה חווה בעיות בתפקוד המיני?
א.                              אף פעם
ב.                              לעתים נדירות
ג.                               לפעמים
ד.                              לעתים קרובות
ה.                             מרבית הזמן

7.      האם לוקח לך זמן רב מבעבר לקבל החלטות או להתרכז?
א.                              אף פעם
ב.                              לעתים נדירות
ג.                               לפעמים
ד.                              לעתים קרובות
ה.                             מרבית הזמן

8.      האם אתה חש שאיש אינו אוהב אותך ושאתה חסר ערך?
א.                              אף פעם
ב.                              לעתים נדירות
ג.                               לפעמים
ד.                              לעתים קרובות
ה.                             מרבית הזמן

9.      האם אתה חש אשם בלי סיבה ממשית?
א.                              אף פעם
ב.                              לעתים נדירות
ג.                               לפעמים
ד.                              לעתים קרובות
ה.                             מרבית הזמן

10. האם אתה מרגיש שתמיד תיכשל, לא משנה עד כמה תתאמץ?
א.                              אף פעם
ב.                              לעתים נדירות
ג.                               לפעמים
ד.                              לעתים קרובות
ה.                             מרבית הזמן

ספרת את מספר התשובות א',ב',ג',ד',ה' שענית?

 אם כן, לחץ כאן להמשך