Image 01 Image 01
English

אחריותה של ממשלה לאושרם של אזרחיה: ראיון עם פרופ' אורן קפלן לקראת הכנס פסיכולוגיה של השקעות

לגרסת טקסט של המאמר

לחם, שעשועים ונירוואנה: ראיון עם פרופ' אורן קפלן לקראת כנס פסיכולוגיה של השקעות

למאמר סקירה על פסיכולוגיה חיובית

 

הרצאה של פרופ' אורן קפלן בכנס פסיכולוגיה של השקעות

שם ההרצאה: האם מדיניות כלכלית אמורה להיות מכוונת אושר? על שוק ההון בראי זרם הפסיכולוגיה החיובית.

ההרצאה מספקת סקירה על פסיכולוגיה חיובית וההיבטים הכלכליים הקשורים לזרם המחקר בפסיכולוגיה חיובית.

חלק ראשון של ההרצאה

חלק שני של ההרצאה

חלק שלישי של ההרצאה