Category:התבוננות פסיכואנליטית במחזות תיאטרון

על המחזה "קוראים לו מלך"

התבוננות פסיכואנליטית על המחזה "קוראים לו מלך" מאת קרן קפלן "ההבדל לכאורה, בין פסיכולוגיה של קבוצה לפסיכולוגיה של הפרט, הוא אשליה הנוצרת כתוצאה מכך שהקבוצה מבליטה תופעות שנראות זרות בעיני מתבונן שאינו רגיל להשתמש בקבוצה״ (ביון 1968) המחזה נפתח בסוד שחוזר מן המודחק (פרויד) והושתק במשך שנים. בדומה למחזה הטרגי "אדיפוס המלך״ גם כאן ישנו […]