Category:התקשרות אהבה ועבודה

התקשרות

ג'ון בולבי ותאוריית ההתקשרות – Attachment Theory מדוע יש אנשים המתאהבים בקלות בעוד אחרים נמנעים מאהבה ? מה משפיע על אופי מערכות היחסים הרומנטיות שלנו ? תשובות לשאלות אלו ואחרות ניתן למצוא בתיאורית ההתקשרות Attachment של בולבי.  ג'ון בולבי Bowlby (1907-1990) האמין שלהתנסויות שלנו בילדות יש השפעה גדולה על הקשרים הרומנטיים שלנו בבגרות. עד אמצע שנות החמישים רווחה […]

חרדת נטישה: מחבלת או מתבלת לנו את הקשר הזוגי?

מתוך ראיון עם פרופ' אורן קפלן בכתבתה של שלומית לסקי "פרידה לאין קץ"על חרדת נטישה ב"לאשה". הדגש בחלק זה של הראיון מתייחס ל"נורמאליות" של חרדת הנטישה ואף לחשיבותה לשימור הקשר, כל עוד המינון שלה אינו קיצוני                                                 […]

התקשרות והשפעתה על זוגיות, חברה ועבודה

ג'ון בולבי ותאוריית ההתקשרות – Attachment Theory מדוע יש אנשים המתאהבים בקלות בעוד אחרים נמנעים מאהבה ? מה משפיע על אופי מערכות היחסים הרומנטיות שלנו ? תשובות לשאלות אלו ואחרות ניתן למצוא בתיאורית ההתקשרות Attachment של בולבי. ג'ון בולבי (Bowlby (1907-1990 האמין שלהתנסויות שלנו בילדות יש השפעה גדולה על הקשרים הרומנטיים שלנו בבגרות. עד אמצע […]