Category:פיריון, הריון לידה וטיפול פסיכוגי

התמודדות עם דיכאון לאחר לידה

מאמר זה הוא חלק ממקבץ מאמרים פסיכולוגיים בנושאי הריון, לידה ופוריות בתקופה המוקדמת שלאחר הלידה, אמהות טריות עומדות בפני מצבים מעוררי לחץ וחרדה בשל גורמים שונים, בעיקר חסך שינה והתמודדות עם הדרישות החדשות הכרוכות בטיפול בתינוק, וכן התמודדות עם לחץ סביבתי מוגבר ושינוי הסטטוס החברתי. חלק מהמאפיינים הללו משמעותיים יותר עם לדת הילד הראשון, אך […]

מאמרים נוספים

לקריאת מאמרינו בתחום: התמודדות פסיכולוגית עם טיפולי פוריות וקשיי פריון – קישור ההתמודדות פסיכולוגית עם תהליך הריון תקין – קישור התמודדות פסיכולוגית עם הפלה – קישור התמודדות עם דיכאון לאחר לידה – קישור ראיון בתוכנית הבריאות של פרופ' רפי קרסו על השפעותיה הפסיכולוגיות של הפלה – קישור התקשרות Attachment בילדות והשפעתה על עבודה ואהבה בבגרות […]

התמודדות פסיכולוגית עם תהליך הריון תקין

מאמר זה הוא חלק ממקבץ מאמרים פסיכולוגיים בנושאי הריון, לידה ופוריות תהליך ההריון יוצר פעמים רבות מצבי מתח וחרדה וחשוב להבין את מקורם ואת המאפיינים הייחודיים שיש להם בזמן הריון לעומת במצבים אחרים בחיים. מספר גורמים מרכזיים נמצאו כמשפיעים על חרדות בהריון. ניתן לחלק אותם לשני סוגים, האחד קשור ישירות להריון: פחד מתהליך הלידה, פחד […]

התמודדות פסיכולוגית עם הפלה

מאמר זה הוא חלק ממקבץ מאמרים פסיכולוגיים בנושאי הריון, לידה ופוריות בסיום המאמר למטה מצורף ראיון של פרופ' קפלן בתכנית הבריאות של רפי קרסו בנושא המאמר הנוכחי הפלה הינה אירוע שכיח יחסית המתרחש בכ-10-25 מההריונות (תלוי בשיטת המדידה ובאוכלוסיית היעד). למרות הידיעה שאירוע כזה יכול להתרחש, נשים אינן מוכנות לו ולכן  הוא מעורר תגובות פסיכולוגיות מסוגים שונים, […]

התמודדות פסיכולוגית עם טיפולי פוריות וקשיי פריון

מאמר זה הוא חלק ממקבץ מאמרים פסיכולוגיים בנושאי הריון, לידה ופוריות קשיי פוריות מוגדרים על פי רוב כחוסר הצלחה להרות לאחר 12 חודשים של קיום יחסי מין ללא אמצעי הגנה או קושי להחזיק הריון עד ללידה תקינה. מחקרים סטטיסטיים מדווחים על קשיי פוריות בשיעור שנע בין 10 ל-35 אחוז מכלל הנשים. ישנם כמובן מצבים רבים […]