Category:פסיכולוגיה – psychologia.co.il

קווים מנחים לטיפול פסיכותרפי עבור הומוסקסואלים, לסביות וביסקסואלים כפי שנוסחו ע"י האיגוד האמריקאי לפסיכולוגיה (American Psychological Association (APA

 בחזרה לדף הראשון של המאמר: טיפול פסיכולוגי עבור הומוסקסואלים, לסביות וביסקסואלים קווים מנחים לטיפול פסיכותרפי בהומוסקסואלים, לסביות וביסקסואלים כפי שנוסחו ע"י האיגוד האמריקאי לפסיכולוגיה American Psychological Association (APA) עמדות בנוגע להומוסקסואליות הערות: מכאן והלאה נשתמש לשם הקיצור במילה הומוסקסואלים בהתייחס להומוסקסואלים, לסביות וביסקסואלים. ישנם הבדלים תרבותיים בין החברה האמריקאית לישראלית ויש לקחת זאת בחשבון בקריאת מסמך […]

טיפול פסיכולוגי עבור הומוסקסואלים, לסביות וביסקסואלים

האם המאמר הנוכחי רלוונטי? האם יש צורך להגדיר בכלל עקרונות טיפול ייחודיים עבור הומוסקסואלים, לסביות וביסקסואלים? מסתבר שהתשובה לשאלה זו רוויה בהיבטים ערכיים ואתיים לא פשוטים. ננסה להביע ראשית את עמדתנו המקצועית בנושא זה ולאחר מכן לתאר במה יעסוק מאמר זה. דעתנו העקרונית היא שאין צורך להגדיר מאפייני טיפול ייחודיים להומוסקסואלים (הערה: מכאן והלאה נשתמש […]