Category:פסיכולוגיה – psychologia.co.il

נטייה מינית ומתבגרים

 בחזרה לעמוד הראשון של המאמר: טיפול פסיכולוגי עבור הומוסקסואלים, לסביות וביסקסואלים ברברה פרנקובסקי פרסמה ב-2004 מאמר הכולל הנחיות לרופאי ילדים לגבי הטיפול בבני נוער הומוסקסואליים הפונים אליהם (הערה: לשם הקיצור נשתמש במילה הומוסקסואלים בהתייחס להומוסקסואלים, לסביות וביסקסואלים). הנחיות אלו מתייחסות אמנם לתחום רפואת הילדים ולא לתחום הפסיכולוגיה, אולם הן משקפות את השינוי החברתי והמודעות הנדרשת באופן אינטר-דיסיפלינרי למתן […]

קווים מנחים לטיפול פסיכותרפי עבור הומוסקסואלים, לסביות וביסקסואלים כפי שנוסחו ע"י האיגוד האמריקאי לפסיכולוגיה (American Psychological Association (APA

 בחזרה לדף הראשון של המאמר: טיפול פסיכולוגי עבור הומוסקסואלים, לסביות וביסקסואלים קווים מנחים לטיפול פסיכותרפי בהומוסקסואלים, לסביות וביסקסואלים כפי שנוסחו ע"י האיגוד האמריקאי לפסיכולוגיה American Psychological Association (APA) עמדות בנוגע להומוסקסואליות הערות: מכאן והלאה נשתמש לשם הקיצור במילה הומוסקסואלים בהתייחס להומוסקסואלים, לסביות וביסקסואלים. ישנם הבדלים תרבותיים בין החברה האמריקאית לישראלית ויש לקחת זאת בחשבון בקריאת מסמך […]

טיפול פסיכולוגי עבור הומוסקסואלים, לסביות וביסקסואלים

האם המאמר הנוכחי רלוונטי? האם יש צורך להגדיר בכלל עקרונות טיפול ייחודיים עבור הומוסקסואלים, לסביות וביסקסואלים? מסתבר שהתשובה לשאלה זו רוויה בהיבטים ערכיים ואתיים לא פשוטים. ננסה להביע ראשית את עמדתנו המקצועית בנושא זה ולאחר מכן לתאר במה יעסוק מאמר זה. דעתנו העקרונית היא שאין צורך להגדיר מאפייני טיפול ייחודיים להומוסקסואלים (הערה: מכאן והלאה נשתמש […]

כתבות וראיונות בתקשורת

א. כתבות וראיונות בתקשורת בתחומי פסיכולוגיה חיובית רדיו וטלוויזיה ראיון ברשת ב' של קול ישראל בתוכנית בשלוש עם ענת דולב – שגרה אפורה כמנוע לחדשנות קישור ראיון במוסף הספרות של רשת א' בעריכתם והגשתם של הדסה וולמן וצבי סלטון – בעקבות פרסום מאמרו של פרופ' אורן קפלן "אושר אמיתי – גרסה 2.0" מתוך גליון אודיסאה […]