Menu
Menu

מאמרים ומחקר בפסיכולוגיה עסקית וניהולית

בסביבה העסקית והניהולית ישנה כיום מודעות הולכת וגוברת להשפעתם של תהליכים פסיכולוגיים, מודעים ושאינם מודעים על ארגונים, צרכנים ותהליכים עסקיים. נראה שמגמה זו גברה וקיבלה לגיטימציה אקדמית מאז זכייתו של הפסיכולוג פרופ' דניאל כהנמן בפרס נובל בכלכלה. כמו כן, מאחר וכיום רוב ההחלטות הניהוליות הקריטיות אינן נוגעות בהכרח לתהליכי הייצור והטכנולוגיה כפי שהיה מקובל בעבר, אלא דווקא למשאב האנושי, לתהליכים הארגוניים, ליחסים בין קבוצות וארגונים בסביבה וכדומה ברור יותר ויותר כי המנהל המודרני צריך להיות בעל כישורים פסיכולוגיים.
בשנת 2002 הקים פרופ' קפלן את תוכנית ה-MBA המתמחה בפסיכולוגיה עסקית וניהולית במסגרת התואר השני במינהל עסקים במסלול האקדמי המכללה למינהל. במהלך השנים ליווה פרופ' קפלן את התוכנית במקביל להובלת התשתית התיאורטית, המחקרית והיישומית לתחום זה בישראל. במהלך השנים פורסמו עשרות מאמרים וכתבות בנושא שאת חלקם ניתן לקרוא כאן:

מאמרי סקירה מחקריים של פרופ' אורן קפלן המתפרסמים מידי שבוע במדור השיווק של דה מרקר – קישור

הבלוג האקדמי של פרופ' אורן קפלן – קישור

אתר תוכנית ה-MBA המתמחה בפסיכולוגיה עסקית וניהולית – קישור
הסתדרות הפסיכולוגים בישראל הקדישה בכתב העת שלה פסיכואקטואליה גיליון לפסיכולוגיה עסקית בהשראת התוכנית לפסיכולוגיה עסקית וניהולית. בגיליון נכללו ארבעה מאמרים בעריכת פרופ' אורן קפלן ובכתיבתם של סגל התוכנית:
להורדת הגיליון המלא המוקדש לפסיכולוגיה עסקית – קישור
המאמר הראשון: פסיכולוגיה עסקית וניהולית: שפה חדשה בניהול – קישור
המאמר השני: טביסטוק-לונדון, ראשון-לציון: יומן מסע על למידה חווייתית וחווית למידה – קישור
המאמר השלישי: פסיכולוגיה עסקית וניהולית בתחום השיווק: מאפיינים פסיכולוגיים של הצרכן – קישור
המאמר הרביעי: ניהול והתנהלות במבנה ארגוני מטריציוני: היבטים פסיכולוגים וניהוליים – קישור

 מאמרים בנושאים נוספים:
רוחות רפאים בביה"ס למינהל עסקים – קישור
מודעות כנגד הטרדה מינית – קישור
מי מפחד משיווק בעמותות ? שיווק בעמותות ומוסדות ללא כוונות רווח – קישור
פסיכואנליזה ונהיגה: ממצאי מחקר – קישור
פרויד וגלובליזציה: התבוננות פסיכולוגית על תופעת הלאומיות בעידן הגלובלי – קישור
דו"ח פסיכולוגי – מדינה במשבר: האבחנה: PTSD הפרעת דחק פוסט טראומתית – קישור
היפנוזה ופרסום – קישור

Call Now Button
WhatsApp לפניה באמצעות וואטסאפ לחצו כאן