Image 01 Image 01
English

האם כדאי לפנות לייעוץ? בחן את עצמך – שאלון סימפטומים לדיכאון 1

בחזרה לראש המאמר על דיכאון

 

על פי האיגוד הלאומי לבריאות הנפש בארה"ב: האם מדובר בדיכאון קליני?
ספור את מספר השאלות שאכן משקפות את מצבך כיום:

1.      האם אתה עצוב או חסר מנוחה?
2.      האם איבדת עניין בפעילויות שבעבר הסבו לך הנאה?
3.      האם חלו שינויים במשקל גופך או בתאבונך?
4.      האם חלו שינויים בדפוסי השינה שלך?
5.      האם אתה חש רגשות אשם?
6.      האם קשה לך להתרכז, לזכור דברים או לקבל החלטות?
7.      האם אתה חש עייפות או ירידה באנרגיה?
8.      האם אנשים העירו לך על חוסר המנוחה שלך?
9.      האם אתה חש חסר תקווה או חסר אונים?
10. האם חשבת מחשבות אובדניות?

ספרת את מספר התשובות?

אם כן, לחץ כאן להמשך