Menu
Menu

האם כדאי לפנות לייעוץ? בחן את עצמך – שאלון סימפטומים לדיכאון 3

בחזרה לראש המאמר על דיכאון

המבחן הבא, הידוע בשם שאלון ווקפילד, מוצג כאן על מנת לאפשר לקורא לזהות את הסימפטומים והסימנים לדיכאון. שאלון זה אינו מהווה תחליף לביקור אצל מומחה לבריאות הנפש. רק מומחה יכול לאבחן דיכאון.
המבחן כולל קבוצות של משפטים. קרא כל קבוצת משפטים ואז סמן את המשך המשפט שמתאר בצורה הטובה ביותר את תחושותיך.
שים לב לסמן את המשפט שמסמל את תחושותיך כעת ולא את תחושותיך בעבר, או כיצד היית רוצה לחוש בעתיד.
כדי לקבל תוצאות עליך לסכם את התשובות המספריות. למשל, סעיף א' ענית 1 וסעיף ב' ענית 2 – צברת 3 נקודות, וכך הלאה עד סיום השאלון.

א.                     אני חש אומלל ועצוב
0.                                          בכלל לא
1.                                          לא ממש
2.                                          כן, לפעמים
3.                                          כן, בהחלט

ב.                     קל לי לעשות דברים שעשיתי בעבר
0.                                          כן, בהחלט
1.                                          כן, לפעמים
2.                                          לא ממש
3.                                          בכלל לא

ג.                      אני חש פאניקה ופחד בלי סיבה נראית לעין
0.                                          בכלל לא
1.                                          לא ממש
2.                                          כן, לפעמים
3.                                          כן, בהחלט

ד.                     יש לי התקפות בכי, או אני מרגיש כך
0.                                          בכלל לא
1.                                          לא ממש
2.                                          כן, לפעמים
3.                                          כן, בהחלט

ה.                     אני עדיין נהנה מדברים שהסבו לי הנאה בעבר
0.                                          כן, בהחלט
1.                                          כן, לפעמים
2.                                          לא ממש
3.                                          בכלל לא

ו.                      אני חסר מנוחה ומתקשה לשבת במקום אחד
0.                                          בכלל לא
1.                                          לא ממש
2.                                          כן, לפעמים
3.                                          כן, בהחלט

ז.                      אני נרדם בלי כדורי שינה
0.                                          כן, בהחלט
1.                                          כן, לפעמים
2.                                          לא ממש
3.                                          בכלל לא

ח.                     אני נעשה עצבני כשאני יוצא מהבית
0.                                          בכלל לא
1.                                          לא ממש
2.                                          כן, לפעמים
3.                                          כן, בהחלט

ט.                     איבדתי עניין בדברים
0.                                          בכלל לא
1.                                          לא ממש
2.                                          כן, לפעמים
3.                                          כן, בהחלט

י.                      אני מתעייף בלי סיבה
0.                                          בכלל לא
1.                                          לא ממש
2.                                          כן, לפעמים
3.                                          כן, בהחלט

יא.                    אני עצבני מבעבר
0.                                          בכלל לא
1.                                          לא ממש
2.                                          כן, לפעמים
3.                                          כן, בהחלט

יב.                    אני מתעורר בשעה מוקדמת, ואז ישן רע במשך כל הלילה
0.                                          בכלל לא
1.                                          לא ממש
2.                                          כן, לפעמים
3.                                          כן, בהחלט

סכמת את התשובות שענית?

 אם כן, לחץ כאן להמשך

Contact Person לפניה באמצעות וואטסאפ לחצו כאן